Ritbrädet, Stockholm


Brf Ritbrädet

BorgenGruppen : Borgen Projekt & Bygg


Vårt långsiktiga samarbete med Brf Ritbrädet fortgår med lägenhetsrenoveringar, nya badrum, delningar av lägenheter etc.

Kategori Brf:
Att jobba med en bostadsrättsförening som kund är inte att jobba med EN kund utan snarare ett 100-tal beroende på föreningens storlek.
Här krävs kvalitéer som sociala kompetenser, planering, tät återkoppling med respekt och hänsyn till allas hem under arbetets gång.

Projektbilder

Kontakt

Borgen Projekt & Bygg AB
Bjurögatan 48
211 24 MALMÖ

Stockholmskontor:

Bergsgatan 23
112 22 STOCKHOLM


Faktureringsadress:
Borgen Projekt & Bygg AB
FE 9770
838 76 Frösön

Leverantörsfaktura E-post: faktura@borgenbygg.se
OBS! Ange faktureringsadressen (FE 9770)
Hela fakturan måste ligga i samma (1st) PDF-fil, inkl. bilagor.  Endast en faktura per e-mail.Dela det här